Nieuws

 

Start nieuwe peuterspeelzaal Kleine Waal

In januari 2020 starten we een nieuwe peuteropvang op locatie Kleine Waal. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom om te komen spelen op maandag en donderdag van 8.30 tot 11.45 uur. Bij voldoende animo zullen wij tevens een dinsdag/vrijdag groep starten.

Dagopvang en BSO op 1 locatie

Op 1 februari 2018 start een nieuwe dagopvanggroep voor kinderen van 0 tot 4 jaar op locatie BSO Leeuwerik aan de Kleine Waal 4 in Papendrecht. Broertjes en zusjes in de leeftijd van 0 tot 13 jaar op 1 locatie en/of een prettige doorgaande lijn van baby tot basisschoolleeftijd. We bieden mogelijkheden voor de Beatrixschool, De Viermaster en De Wielen.

We zullen onze locatienaam dan ook wijzigen naar locatie Kleine Waal. Onze buitenschoolse opvang blijft BSO Leeuwerik heten.

Eerste lustrum

Op 1 augustus 2016 hebben wij ons eerste lustrum gevierd. Alweer 5 jaar geleden dat wij gestart zijn met kinderdagverblijf Leeuwerikje, bestaande uit twee dagopvanggroepen. Inmiddels uitgegroeid tot vier locaties en totaal 10 groepen, bieden wij aan ruim 300 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar opvang in Papendrecht. Doordat elke locatie bestaat uit twee tot maximaal vier groepen hebben wij echter ons kleinschalige karakter weten te behouden. Op naar ons volgende lustrum!

Start dagopvang kindcentrum Prins Constantijn

Op 3 april 2017 zal onze nieuwe verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar starten op de Prins Constantijnschool. We bieden dan alle voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar binnen een kindcentrum.

Doenkids

Op al onze buitenschoolse opvang groepen werken wij vanaf zomervakantie 2016 met "Doenkids". Dit is een leuke en uitdagende activitheek met een onuitputtelijke bron van inspiratie voor het samenstellen van activiteitenprogramma's. Onze vakantie- en naschoolse opvang was nog nooit zo leuk!!

Implementatie kindergebaren op KDV Leeuwerikje

Op kinderdagverblijf Leeuwerikje zijn wij bezig met het implementeren van kindergebaren op alle groepen. Spelenderwijs leren kinderen gebaren waardoor ze al kunnen communiceren nog voordat ze kunnen praten. Al vanaf 7 maanden kunnen baby's -horend of niet horend- leren gebaren! Met de methode Lotte & Max leren kinderen de basis-gebaren, waardoor ze zich beter kunnen uiten. Een leuke manier om samen een hechte band op te bouwen en de taalontwikkeling te stimuleren.

Na een succesvolle implementatie zijn wij voornemens om ook op de dagopvanggroepen van kindcentrum Oranje-Nassau en Prins Constantijn te gaan werken met kindergebaren van Lotte en Max. Dit zal echter pas eind 2017/begin 2018 aan de orde zijn.