Oranje-Nassau

Locatie Kindcentrum Oranje-Nassau

In nauwe samenwerking met de Oranje-Nassauschool hebben wij het eerste kindcentrum van Papendrecht gerealiseerd. Sinds 1 september 2014 zijn wij actief met het bieden van peuteropvang en buitenschoolse opvang. Op 1 april 2016 is onze nieuwe verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar geopend. Vanaf heden kunt u gebruik maken van alle voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. En dat allemaal op een plek!

Op deze locatie bieden we opvang aan met een christelijke identiteit en de daaruit voortvloeiende normen en waarden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door de dag te beginnen met een Bijbelverhaal, bidden voor het eten en aandacht voor de betekenis van christelijke feesten. Alle medewerkers hebben affiniteit met het christelijke geloof en bij voorkeur een christelijke achtergrond.

Onze peuteropvang is VE gecertificeerd, dus ook peuters met een VE indicatie kunnen vanaf 2,5 jaar bij ons terecht.

De tarieven vindt u onder kopje inschrijven. Voor alle overige informatie over kindcentrum Oranje-Nassau verwijzen we u graag naar onze website www.kindcentrumoranje-nassau.nl.

Soorten dagopvang

Kinderopvang Papendrecht biedt verschillende soorten opvang aan, zodat u kunt kiezen voor de opvang die het beste bij u en uw gezin past. Ook ruildagen behoren tot de mogelijkheid. Voor de verschillende soorten opvang geldt een minimum van 2 dagdelen per week.

Hele dagopvang

Opvang van 7.00 - 19.00 uur met een minimum van twee dagdelen per week.

Onderwijsregeling

Opvang tijdens 40 schoolweken per jaar. Tijdens dagen dat het onderwijs gesloten is, heeft u geen recht op opvang.

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Goede Vrijdag en Dag na Hemelvaart. We gaan uit van schoolvakanties Regio Midden. Werkt u in een andere regio in het onderwijs, dan dient u de juiste schoolvakanties tijdig door te geven.

Incidentele opvang

Indien de groepsgrootte het toelaat, kunt u naast de vaste opvangdagen ook incidenteel extra opvang afnemen.

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur.

Wij zijn gesloten op algemeen erkende feestdagen en op collectieve vrije dagen. Deze dagen mag u wel ruilen!

Daarnaast zijn wij op de volgende dagen beperkt geopend, namelijk van 7.00 tot 17.30 uur.

  • Sinterklaasavond 5 december
  • Kerstavond 24 december
  • Oudejaarsavond 31 december