Oudercommissie

De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en –beslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van

Oudercommissielid m/v

Oudercommissieleden praten met elkaar over verschillende belangrijke zaken zoals het pedagogisch beleid, de prijs van de opvang, de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Pedagogisch medewerker, de inrichting van de ruimtes, de veiligheid, gezondheid en hygiëne, de omgang van pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan.

 

De oudercommissie:

  • Overlegt met de directeur
  • Adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur
  • Bevordert goede en heldere informatie aan ouders
  • Onderhoudt contacten met andere ouders
  • Bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
  • Fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die: 

  • Mee willen praten en beslissen
  • De kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
  • Willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
  • Hun deskundigheid in willen zetten voor ons kindercentrum

 

Oudercommissievergaderingen vinden ongeveer om de 8 weken plaats, 6 keer per jaar.

 

Nadere informatie

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Stuur een mail naar oc@kinderopvangpapendrecht.nl