Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is een belangrijk document voor ouders. Hierin staat beschreven wat de pedagogische visie van Kinderopvang Papendrecht is en hoe de pedagogisch medewerkers in de dagelijkse praktijk handelen.

Voorwaarde voor het pedagogisch handelen zijn de vier pedagogische basisdoelen die genoemd worden in de Wet Kinderopvang. Deze vier pedagogische opvoedingsdoelen hebben betrekking op emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en de overdracht van waarden en normen.

Het pedagogisch beleid vermeldt tevens de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep, en bij welke (spel)activiteiten kinderen hun groepsruimte verlaten. Verder wordt beschreven hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden met kinderen worden ondersteund door andere volwassenen. Indien van toepassing, wordt er onderscheid gemaakt in de verschillende groepen en in dagopvang en buitenschoolse opvang.

Klik hier voor het pedagogisch beleid van Kinderopvang Papendrecht

Klik hier voor het pedagogisch beleid van Christelijke Kinderopvang Papendrecht