Prins Constantijn

Locatie Prins Constantijn

In nauwe samenwerking met de Prins Constantijnschool is per 11 juli 2016 een peuteropvang en buitenschoolse opvang geopend. Op 3 april 2017 is een nieuwe verticale groep gestart voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waarmee "Kindcentrum Prins Constantijn" een feit is!

 

Op deze locatie bieden we opvang aan met een christelijke identiteit en de daaruit voortvloeiende normen en waarden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door de dag te beginnen met een Bijbelverhaal, bidden voor het eten en aandacht voor de betekenis van christelijke feesten. Alle medewerkers hebben affiniteit met het christelijke geloof en bij voorkeur een christelijke achtergrond.

 

De tarieven vindt u onder kopje inschrijven. Voor alle overige informatie over kindcentrum Prins Constantijn verwijzen we u graag naar onze website www.prinsconstantijn.nl.

 

 

 

 

 

PSZ/DO Prins Constantijn

BSO Prins Constantijn

 

Walmolen 2
3352 AN  Papendrecht
Telefoon: 078-6425615

Locatiehoofd: Tamara Hinderink
t.hinderink@kinderopvangpapendrecht.nl

Registratienummer
Landelijk register kinderopvang

PSZ/DO Prins Constantijn - 321878048                      

BSO Prins Constantijn - 188037408

KvK nummer: 60866519