Voedingsbeleid

Bij Kinderopvang Papendrecht vinden we het belangrijk dat kinderen gezond eten en dat zij gevarieerde voeding aangeboden krijgen. Kinderen moeten dagelijks de juiste voedingsstoffen in de juiste hoeveelheid binnenkrijgen in het belang van het gezond opgroeien van het kind. Omdat kinderen vaak hele dagen bij ons worden opgevangen is het belangrijk dat zij hier minstens net zo gezond eten als thuis. In dit voedingsbeleid staat beschreven hoe wij bij Kinderopvang Papendrecht omgaan met voeding op het kinderdagverblijf en op de buitenschoolse opvang. Allereerst zal worden beschreven wat wij verstaan onder ‘gezond’. Daarna zal worden beschreven welke eetmomenten we hebben en wat de kinderen op die momenten te eten en te drinken aangeboden krijgen. Ook komen bijzondere omstandigheden die er kunnen zijn met betrekking tot de voeding op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang aan bod. Zo wordt onder andere beschreven hoe wij omgaan met voeding met betrekking tot feestdagen, traktaties, allergieën en diëten.


Wij hebben ons voedingsbeleid opgesteld in samenwerking met de oudercommissie.

 

Klik hier voor ons voedingsbeleid voor Kinderdagverblijf Leeuwerikje, Christelijke Kinderopvang Papendrecht en Kinderdagverblijf Kleine Waal

Klik hier voor ons voedingsbeleid van de BSO Christelijke kinderopvang Papendrecht