Voorschoolse educatie

Kinderopvang Papendrecht wil helpen om voor alle kinderen gelijke kansen te bieden bij de start van de basisschool door de ontwikkeling van alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar te stimuleren. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van het voor- en vroegschoolse educatie (VVE)-programma Uk & Puk.

Op de dagopvang groepen zijn minimaal twee pedagogisch medewerker geschoold (met uitzondering van de babygroep).

Onze twee peuterspeelzaalgroepen zijn erkende VVE-groepen wat inhoudt dat we hier kinderen kunnen opvangen met een VVE indicatie. Alle pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzalen zijn geschoold.

 

Wij bieden de verschillende thema’s aan die horen bij het programma. Spelen staat centraal bij Uk & Puk. Spelen is ontdekken. Spelen is groeien. Daarom leren we met Uk & Puk de kinderen nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn. De activiteiten die aangeboden worden stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.

Met voor- en vroegschoolse educatie worden kinderen beter voorbereid op de overgang van opvang naar het basisonderwijs en wordt vormgegeven aan de zogenaamde doorlopende leerlijn. Een VVE-programma biedt daarnaast de mogelijkheid kinderen te ondersteunen die extra begeleiding nodig hebben. Als blijkt dat een kind weinig vorderingen maakt, ondanks genoemde inspanningen, kunnen VVE-activiteiten in kleiner groepsverband of individueel worden aangeboden. In kleiner verband is meer individuele aandacht voor het kind en meer herhaling mogelijk.

Op de volgende locaties bevinden zich de erkende VVE-groepen:

Locatie kindcentrum Oranje-Nassau

Peuterspeelzaal Puk en Co

Locatie kindcentrum Prins Constantijn

Peuterspeelzaal de Kleine Prins

Het aantal kindplaatsen voor een VVE indicatie is beperkt.

 

Klik hier voor ons VVE Beleid en ouderbetrokkenhheid

 

 

Meer informatie over onze voorschoolse methode vindt u hier.