Voorschoolse educatie

Kinderopvang Papendrecht wil helpen om voor alle kinderen gelijke kansen te bieden bij de start van de basisschool door de ontwikkeling van alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar te stimuleren. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van het voor- en vroegschoolse educatie (VVE)-programma Uk & Puk. Op elke groep is minimaal één pedagogisch medewerker geschoold. We zijn echter niet erkend en kunnen geen kinderen opvangen met een VVE-indicatie.

Wij bieden de verschillende thema’s aan. Spelen staat centraal bij Uk & Puk. Spelen is ontdekken. Spelen is groeien. Daarom leren we met Uk & Puk de kinderen nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn. De activiteiten die aangeboden worden stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.

Met voor- en vroegschoolse educatie worden kinderen beter voorbereid op de overgang van opvang naar het basisonderwijs en wordt vormgegeven aan de zogenaamde doorlopende leerlijn. Een VVE-programma biedt daarnaast de mogelijkheid kinderen te ondersteunen die extra begeleiding nodig hebben. Als blijkt dat een kind weinig vorderingen maakt, ondanks genoemde inspanningen, kunnen VVE-activiteiten in kleiner groepsverband of individueel worden aangeboden. In kleiner verband is meer individuele aandacht voor het kind en meer herhaling mogelijk.

Op dit moment worden meerdere pedagogisch medewerkers, die nog geen certificaat hebben behaald, geschoold voor Uk & puk. Hierdoor zijn wij per 1 januari 2019 op de volgende groepen gekwalificeerd om kinderen met een VVE-indicatie op te vangen. 

Locatie KVD Leeuwerikje       
Peuter groep de Papegaaitjes
Verticale groep de Zwaantjes                                                                                                                                                                                                                     

Locatie kindcentrum Oranje-Nassau   
peuterspeelzaal Puk & Co                                                                                                                                                                                                                        

Locatie kindcentrum Prins Constantijn     
Peuterspeelzaal Kleine Prins                                                                                                                                                                                                                         

Meer informatie over onze voorschoolse methode vindt u hier.

Kinderopvang Papendrecht wil helpen om voor alle kinderen gelijke kansen te bieden bij de start van de basisschool door de ontwikkeling van alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar te stimuleren. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van het voor- en vroegschoolse educatie (VVE)-programma Uk & Puk. Op elke groep is minimaal één pedagogisch medewerker geschoold. We zijn echter niet erkend en kunnen geen kinderen opvangen met een VVE-indicatie.

Wij bieden de verschillende thema’s aan. Spelen staat centraal bij Uk & Puk. Spelen is ontdekken. Spelen is groeien. Daarom leren we met Uk & Puk de kinderen nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn. De activiteiten die aangeboden worden stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.

Met voor- en vroegschoolse educatie worden kinderen beter voorbereid op de overgang van opvang naar het basisonderwijs en wordt vormgegeven aan de zogenaamde doorlopende leerlijn. Een VVE-programma biedt daarnaast de mogelijkheid kinderen te ondersteunen die extra begeleiding nodig hebben. Als blijkt dat een kind weinig vorderingen maakt, ondanks genoemde inspanningen, kunnen VVE-activiteiten in kleiner groepsverband of individueel worden aangeboden. In kleiner verband is meer individuele aandacht voor het kind en meer herhaling mogelijk.

Op dit moment worden meerdere pedagogisch medewerkers, die nog geen certificaat hebben behaald, geschoold voor Uk & Puk. Hierdoor zijn wij per 1 januari 2019, op de volgende groepen gekwalificeerd om kinderen met een VVE indicatie op te vangen.  

Locatie KDV Leeuwerikje                                                                                                                                                                                                                                                      Peuter groep de Papegaaitjes                                                                                                                                                                                                                                                Verticale groep de Zwaantjes

Locatie kindcentrum Oranje-Nassau                                                                                                                                                                                                                            Peuterspeelzaal Puk & co

Locatie kindcentrum Prins Constantijn                                                                                                                                                                                                                            Peuterspeelzaal Kleine Prins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over onze voorschoolse methode vindt u hier.